Saturday, January 5, 2013

Seandainya Aku

kalau saya mesti membesarkan anak lagi,
saya dapat membangun harga diri dulu, baru membangun rumah.
saya dapat semakin banyak memperindah, serta lebih sedikit memerintah.
saya dapat lebih sedikit lakukan koreksi serta membina semakin banyak hubungan
saya tak lagi memata-matai, namun melindungi.
saya tidak mau tahu banyak, namun hiraukan semakin banyak.
saya dapat seringkali mengajaknya jalan-jalan serta menerbangkan semakin banyak layang-layang.
saya dapat lari melalui semakin banyak sawah-ladang serta lihat semakin banyak bintang.
saya dapat semakin banyak memeluk serta lebih sedikit memukul.
saya dapat seringkali lihat pohon ek didalam bijinya.
saya dapat sedikit berlaku keras, serta seringkali berikan persetujuan.
akua dapat lebih sedikit memperagakan cinta kemampuan, serta semakin banyak memperagakan kemampuan cinta.